fbpx

Өөрийн байгууллагад зориулсан сургалт авахыг хүсвэл:

8 болон түүнээс дээш хүн сургалтанд хамрагдах тохиолдолд тухайн байгууллагад зориулсан сургалтыг зохион байгуулах боломжтой.

Like our Facebook Page!

Хамтдаа жиргэе!

LinkedIn

TOP