fbpx
2019 он

Сошиал медиа маркетингийн контент төлөвлөгөө

Сошиал медиа маркетингийн төлөвлөгөө-2019

Сошиал медиа маркетингийн контент төлөвлөгөөний загвар файлд:

  • 2019 оны календарийг долоо хоног бүрээр нь зааглаж, гариг тус бүрийг тэмдэглэн, бүх нийтээр амрах болон онцлох өдрүүдийг багтаасан;
  • Төлөвлөгөөнд заавал тусгах ёстой үзүүлэлтийг бодит жишээ, тайлбарын хамт оруулсан;
  • Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланд багтах үзүүлэлт мөн багтсан;

нь МАРКЕТЕР таны өдөр тутмын ажилд тус болно гэдэгт итгэлтэй байна.

СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ КОНТЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ - 2019 ЗАГВАР ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ

Сошиал медиа маркетингийн контент төлөвлөгөөний ашиглахад бэлэн загварыг excel файлаар дараах мэдээллээ оруулан татаж аваарай!

TOP