CREATE ACCOUNT

Бидний тогтмол зохион байгуулдаг СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ сургалтанд бүртгүүлээрэй!

Таны борлуулалтаа өсгөх БОДИТ эхлэл

Facebook хэрэглээ Монголд 2018 – Инфографик

/ / БЛОГ, СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ
Facebook хэрэглээ Монголд

Facebook хэрэглээ Монголд: Монгол Улсад сошиал медиа ялангуяа Facebook хэрэглэгчдийн тоо сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй өсч байна. Энэ нь хүн амын мэдээлэл хүлээн авах аргыг өөрчлөөд зогсохгүй бизнес эрхлэгчдийн хувьд ч зорилтот зах зээлдээ маркетингийн мэдээлэл хүргэх арга барилд ч мөн адил томоохон өөрчлөлт авч ирж байгаа билээ. Харин энэхүү цахим уудам орон зайд Монгол Улсаас идэвхтэй холбогддог 2.1 сая хэрэглэгчдийн нас, хүйс, зан төлвийн талаарх мэдээлэл маркетингийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах маш чухал мэдээлэл юм. Тийм ч учраас бид та бүхэнд энэхүү Facebook хэрэглээ Монголд 2018 Инфографик мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Эх сурвалж: Facebook.com, We are social.

Facebook хэрэглээ Монголд 2018

Нас, хүйсийн бүтэц

Манай улс дахь Facebook хэрэглэгчдийн тоо 2017 онд 1,7 сая байсан бол 2018 оны 2-р сарын байдлаар 2,1 саяд хүрчээ. Монгол Улсын Facebook хэрэглэдэг 18-с дээш насны нийт хүн амын 66% нь 18-34 насныхан байна. Энэ үзүүлэлт 2017 онд 70% байсныг сануулах юун. Мөн 2018 оны 2-р сарын байдлаар нийт FB хэрэглэгчдийн 52% нь эмэгтэй, 48% нь эрэгтэйчүүд байна.

Facebook хэрэглээ Монголд

Холбоотой:

Facebook Page үзүүлэлтүүд Монголд 2018

Та бүхэнд We are social байгууллагаас жил бүр гаргадаг Сошиал медиа, интернэт хэрэглээний статистик тайлангаас авсан мэдээлэлд үндэслэн гаргасан инфографикийг хүргэж байна. 2017 онд Монгол дах Facebook хэрэглэгчдийн тоо 25%-р өссөн бол Монгол Улсын нийт хүн амын өсөлт 1.9% байсан байна. Харин гар утаснаас Facebook-т холбогддог хэрэглэгчдийн хувь 95%-д хүрчээ.

Мөн энэхүү инфографикт Facebook Page Engagement Rate хэмээх үзүүлэлтийг багтаасан бөгөөд уг үзүүлэлт нь тухайн төрлийн постын нийт хүртээмж (Reach)-тэй харьцуулахад хэдэн хувь нь харилцаа (like, comment, share, click) үүсгэж байгааг илэрхийлдэг. Эх сурвалж: Facebook.comWe are social.

Холбоотой:

Facebook хэрэглээ Монголд 2017

Нас, хүйсийн бүтэц

Монгол Улсын FB идэвхтэй хэрэглэдэг 18-с дээш насны нийт хүн амын 70% нь 18-34 насныхан байна. Түүнчлэн нийт FB хэрэглэгчдийн 53% нь эмэгтэй, 47% нь эрэгтэйчүүд байгаа бөгөөд ахимаг насны эмэгтэйчүүд, тус насны эрчүүдтэй харьцуулахад Facebook илүү идэвхтэй хэрэглэдэг байна.

Facebook хэрэглээ Монголд

Like our Facebook Page!

Хамтдаа жиргэе!

LinkedIn

ДЭЭШ