Бидний тогтмол зохион байгуулдаг СОШИАЛ МЕДИА МАРКЕТИНГ сургалтанд бүртгүүлээрэй!

Таны борлуулалтаа өсгөх БОДИТ эхлэл

Facebook маркетинг: Custom болон Lookalike Audience үүсгэх аргачлал

Facebook зорилтот хэрэглэгчдийг сонгон мэдээлэл хүргэх маш их боломжыг бизнес эрхлэгчдэд санал болгодог. Энэ нь ч Facebook маркетинг-н уламжлалт сурталчилгааны сувгуудаас ялгарах хамгийн гол давуу тал нь болдог. Facebook хэрэглэдэг хүн бүр маш их мэдээллийг Facebook-т өгч байдаг. Жишээ нь юунд дуртай, юу үздэг, ямар спорт сонирхдог гэх мэт. Эдгээр мэдээллийг ашиглан зорилтот хэрэглэгчдээ сонгодог бол үр дүнтэй нь мэдээж гэхдээ…

Custom audience буюу Зорилтот тусгай бүлэг” гэсэн нэр томъёо тийм ч ойлгомжтой сонсогдохгүй байж магадгүй. Гэхдээ танай вэб сайтад хандсан хүмүүсийг эсвэл одоогийн хэрэглэгчдийг тань Facebook дээр олж, танай мэдээллийг, сурталчилгааг хүргэх боломж гэж тайлбарлавал илүү ойлгомжтой болов уу.

Энэхүү нийтлэлд Custom audience буюу Зорилтот тусгай бүлэг үүсгэх 2 аргыг танилцуулж байна.

  • Вэб хуудасны хандалтыг ашиглан Зорилтот тусгай бүлэг үүсгэх.
  • Хэрэглэгчийн и-мэйл хаягийн (утасны жагсаалтыг ч мөн ашиглаж болно) жагсаалт ашиглан Зорилтот бүлэг үүсгэх, түүнийгээ Lookalike audience болгон өргөжүүлэх.

Facebook маркетинг-н шалгарсан аргачлал: Custom Audience Pixel ашиглан вэбд хандсан хэрэглэгчдийг багтаасан зорилтот бүлэг үүсгэх

Эхний алхам:

Facebook Ads Manager-т ханд.
Assets”цэснээс хамгийн дээд талд байрлах “Audiences” цэсийг сонго.

Эндээс “Create Audience” товч дээр даран “Custom Audience” цэсийг сонгоно.

Шинэ цонх гарч ирэх бөгөөд эндээс “Website Traffic” цэсийг сонго.

Facebook маркетинг сурталчилгаа

“I have read…” сонголтыг хийсний дараа “Create Custom Audence Pixel” товчыг дар.
Facebook маркетинг сурталчилгаа

Дараагийн хуудсанд вэб хуудсанд байрлуулах кодыг гаргаж өгөх бөгөөд уг кодыг хуулж авах шаардлагатай.

Facebook маркетинг сурталчилгаа

Хэрэв танай вэб хуудсыг хариуцдаг ажилтан байдаг бол бүх хуудсанд байрлуулахаар хуулж авсан кодоо өгөх эсвэл та өөрөө вэб хуудсандаа уг кодыг байрлуулах тодорхой мэдлэгтэй бол вэбийнхээ бүх хуудсанд байрлуулах хэрэгтэй.

Дараагийн алхам вэб хуудсанд хандсан хэрэглэгчдийн жагсаалтыг маркетингийн сурталчилгааны зорилгоор ашиглахын тулд “Create Audience” товч дээр дар. Хэрэв та to “Anyone who visits your website” сонголт дээр дарвал вэбд хандсан хэрэглэгчийн жагсаалт үүсгэх хэд хэдэн сонголт гарч ирнэ.

Facebook маркетинг сурталчилгаа

Энэ жишээнд бид “Anyone who visits your website” сонголтыг хэвээр үлдээсэн бөгөөд харин та танай вэб хуудсанд бүх хэрэглэгчдээс гадна вэбийнхээ тодорхой аль нэг хуудсанд хандсан эсвэл өмнө танай хуудсанд зочлож байсан боловч тодорхой хугацаанд эргэж хандаагүй хэрэглэгчдийг сонгохоор тохируулж болно. Одоо энэхүү зорилтот бүлэгтээ тохирсон нэр өг.

Facebook маркетинг сурталчилгаа хийх

Эцэст нь “Create Audience” товчыг дар. Одоо хэрэглэгчийн хангалттай тооны жагсаалт бүрдэхийг хүлээх үлдлээ. Эхлээд “Audience Too Small” гэдэг буюу уг кодыг байрлуулснаас хойш хандсан хэрэглэгчийн тоо 20 хүрэхгүй тооны хэрэглэгч хандсан гэдэг мэдээлэл харагдана.

Мөн эхний үед “Pixel Not Installed” гэсэн алдаа гарах магадлалтай. Уг алдаа ойролцоогоор 2 цагийн дараа зүгээр болно.

Ингээд танай вэб хуудсанд хандсан хэрэглэгчдийн жагсаалт үүсгэн, уг жагсаалт дахь хэрэглэгчдэд Facebook ашиглан сурталчилгаа хүргэх боломжтой боллоо гэсэн үг. Уг жагсаалт танай вэб хуудсанд олон хандалт ирэх бүрт нэмэгдэж байдаг.

Өөрийн хэрэглэгчийн мэдээллийг ашиглан Зорилтот бүлэг үүсгэх

Танай байгууллагын хувьд өмнөх болон одоогийн хэрэглэгчийн мэдээлэл жишээ нь и-мэйл хаяг, утасны жагсаалт байдаг бол уг мэдээллийг ашиглан Facebook сурталчилгаа хүргэх зорилтот бүлгийг бий болгох боломжтой.

Facebook Ads Manager-т ханд.
Assets”цэснээс хамгийн дээд талд байрлах “Audiences” цэсийг сонго.

Эндээс “Create Audience” товч дээр даран “Custom Audience” цэсийг сонгоно.

Шинэ цонх гарч ирэх бөгөөд эндээс “Customer File” цэсийг сонго.

Мэдээлэл хэрхэн оруулах сонголт гарч ирнэ. Энэ тохиолдолд бид “Copy and paste your custom list” буюу мэдээллээ шууд хуулж оруулах сонголтыг хийлээ.

Гарч ирсэн цонхонд хэрэглэгчдийн и-мэйл хаягийн жагсаалтаа хуулж байрлуулаад “Create Audience” товчыг дар.

Facebook маркетинг сурталчилгаа хийх

 

Уг жагсаалтанд тохирох нэрээ өгч “Next” товчыг дар. Уг нэр нь ухайн жагсаалтыг та дараа нь сонгоход ойлгомжтой тодорхойлох нэр байх хэрэгтэй шүү.

Facebook маркетинг сурталчилгаа хийх
Мэдээж өмнөх хэрэглэгчдийн жагсаалтаа оруулсан хэдий ч томоохон сурталчилгааны компанит ажил явуулахад хэт бага зорилтот бүлэг үүссэн бол энэхүү зорилтот сегментээ өргөжүүлэх боломжтой. “Expand your Audience” товчыг дар.

Facebook маркетинг сурталчилгаа boost hiih

Энэхүү өргөжүүлсэн зорилтот бүлгийг Lookalike audience буюу таны оруулсан жагсаалт дахь хэрэглэгчидтэй ижил сонирхолтой бусад Facebook хэрэглэгчдээр өргөжүүлсэн “Ижил төстэй зорилтот бүлэг” хэмээн нэрлэдэг.

Facebook бидний хэн болох, хэдэн настай, гэр бүлийн байдал, юу хийж, юунд анхаарал тавьж, хэнтэй харьцаж, ямар сайтууд руу хандаж, юу үзэж, уншиж, магадгүй юу худалдан авдаг талаар мэдэж байдаг. Ийм их мэдээлэл мэдэж байгаа тохиолдолд хэрэглэгч хоорондын харилцан хамаарал, төстэй байдлуудыг олж авч чадна. Өөрөөр хэлбэл танай хэрэглэгчдийг Facebook-н бусад хэрэглэгчидтэй харьцуулан төстэй хүмүүсийг сонгон авах боломжтой гэсэн үг. Яг л энэ боломжыг Lookalike Audience үүсгэхдээ ашигладаг.

Гэхдээ тэдгээр хэрэглэгчдийг Facebook-с гарган нэгтгэж, зорилтот бүлэг үүсгэн сурталчилгаагаа хүргэх боломжтой ч нэг зүйлийг сайтар анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь тэд таныг, танай брэндийг мэдэхгүй. Тиймээс тэдний анхаарлыг татахын тулд маш сайн сурталчилгаа бэлтгэх хэрэгтэй. Танай бараа, бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг хүлээн авч, давуу тал, шинж тэмдэгийг нь ойлгосон тохиолдолд танай хэрэглэгч болох магадлал онлын хувьд бусдаас илүү байх ёстой.

Одоо Lookalike буюу төстэй зорилтот бүлгээ үүсгэе. Хамгийн эхлээд эх үүсвэр буюу аль зорилтот бүлэгтэй ижил төстэй илүү өргөн бүлэг үүсгэх гэж байгаагаа сонгоно. Үүний дараа аль улсад, хэр том хэмжээтэй зорилтот бүлэг үүсгэхээ сонго.

Facebook маркетинг сурталчилгаа
Хэмжээг өөрийнхөөрөө тохируулах бөгөөд энэ жишээ дээр 12,2 мянгаас 122,1 мянга хүртэл хэмжээтэй зорилтот бүлэг үүсгэх боломжтой байна. Гэхдээ энд анхаарах зүйл бас бий.

Шинээр үүсэх зорилтот бүлгийн хэмжээ томрох тусам, таны оруулсан хэрэглэгчийн бүлгийн болон шинээр үүсэх зорилтот бүлгийн хоорондын төстэй байдал буурах магадлалтай.

Шинээр үүсгэсэн төстэй зорилтот бүлгээ ашиглан хэрхэн сурталчилгаа явуулах вэ? Ердийн сурталчилгаа үүсгэхтэй адил эхлэнэ. “Ad Set” хэсэгт хамгийн эхэнд “Custom Audiences” гэсэн сонголт бий. Эндээс сая үүсгэсэн зорилтот бүлгээ сонго. Мэдээж өөр үзүүлэлтүүд жишээ нь хүн ам зүйн болон сонирхолын үзүүлэлтүүдийг сонгож болно. Энэ тохиолдолд зөвхөн хүн ам зүйн өөрөөр хэлбэл байршил, нас, хүйсний үзүүлэлтийг л нэмж сонгохыг зөвлөж байна.

Бидний хувьд энэхүү аргыг олон тохиолдолд ашигладаг. Гол давуу тал нь Монгол улсын нийт Facebook хэрэглэгчдэд сурталчилгаа хүргэснээс манай хэрэглэгчидтэй ижил төстэй хүмүүст сурталчилгаагаа хүргэх нь илүү үр дүнтэй байдаг. Мөн жагсаалтаа байнга шинэчлэж байх, Lookalike буюу төстэй зорилтот бүлгээ улам өргөжүүлэх нь ч бас үр дүнтэйг сануулая.

Мөн Facebook сурталчилгааг түүн дотроо Custom Audience буюу Зорилтот тусгай бүлэг ашигладаг бол өөрийн туршлагаас бидэнтэй хуваалцаарай. Танд амжилт хүсье!

Like our Facebook Page!

Хамтдаа жиргэе!

LinkedIn

TOP
facebook-custom-lookalike-audience-8902-nathouse-creative